Tüm Haberler

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesi hükümlerine göre kurulan İşletmemizin amacı, ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemlerle Üniversitenin beşeri ve fiziki atıl kapasitesini değerlendirerek, Öğretim Elemanlarının da katkısıyla üretilen mal ve hizmetleri sosyal fayda sağlamak amacıyla piyasaya sunmak ve elde edilen gelirlerle Üniversitenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. İlgili kanun maddesinde belirtilen döner sermaye yükümlülükleri ayrıldıktan sonra mevcut projelerde çalışan Öğretim Elemanlarına yine kanun maddesi kapsamında ödemeleri yapılmaktadır. Üniversitemiz için ayrılan tutardan ise mal ve hizmet alımı şeklinde girdiler sağlanmaktadır.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlandı

İşletmemiz 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır.